Zmluvy

Celkový počet uložených dokumentov: 229
Dátum zverejnenia Názov dokumentu Formát súboru Veľkosť súboru
04. 04. 2011 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č.KaHR-22VS-0801/0005/44

Ministerstvo hospodárstva SR

pdf 870 KB
23. 03. 2011 Záložná zmluva č. 0447-PRB-2008

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

pdf 249 KB
23. 03. 2011 Záložná zmluva č. 446-PRB-2008

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

pdf 250 KB
23. 03. 2011 Zmluva na dodanie tovaru č. KZ 301210/01

Surf Point Media, s.r.o.

pdf 1.06 MB
23. 03. 2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu v regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa §50i č. 6/§50i/2011

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

pdf 989 KB
15. 03. 2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. zmluvy Ka-HR-22VS-0801/0005/44

Ministerstvo hospodárstva SR

pdf 890 KB
15. 03. 2011 Zmluva o dielo - Modernizácia systému vykurovania mestských budov pomocou BAT technológie Krásno nad Kysucou

Elektro, výťahy, plyn, s.r.o.

pdf 300 KB
08. 03. 2011 Zmluva o nájme telocvične

Žilinský samosprávny kraj-v správe Strednej odbornej školy drevárskej

pdf 203 KB
08. 03. 2011 Zmluva o dielo - Odchyt zabehnutých, opustených, túlavých, alebo zranených zvierat

U psej matere Kysuce-ranč Korňa

pdf 263 KB
08. 03. 2011 Rámcová zmluva - Dodávka kancelárskych potrieb a propagačných služieb

Ing. Daniel Cech-Papiernictvo

pdf 226 KB
08. 03. 2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby k spisu č. 2/2011

Justína Šurabová

pdf 274 KB
08. 03. 2011 Zmluva o dielo - Zhotovenie 6 m roštu odvodňovacieho žľabu v Kalinove pri kostole

Anton Šlapka

pdf 47 KB
25. 02. 2011 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie č. 38/§51/2011/ŠR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

pdf 3.74 MB
21. 02. 2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa §50i č. 6/§50i/2011

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

pdf 5.82 MB
17. 02. 2011 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o prenájme nebytových priestorov a úhrade nákladov za služby spojené s užívaním nebytových priestorov uzatvorenej dňa 30.06.2005

Dana Sýkorová-Da-sy

pdf 68 KB
17. 02. 2011 Zmluva o prenájme nebytových priestorov a o úhrade nákladov za služby spojené

Dana Sýkorová - Da-sy

pdf 220 KB
17. 02. 2011 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o prenájme nebytových priestorov a úhrade nákladov za služby spojené s užívaním nebytových priestorov uzatvorenej dňa 03.02.2005

Jaroslav Maslík

pdf 66 KB
17. 02. 2011 Dodatok č. 1 k zmluve uzatvorenej dňa 10.6.2009 o prenájme pozemku

Stanislav Pustaj

pdf 56 KB
10. 02. 2011 Zmluva o dielo č. 10-2-11

Stas, s.r.o.

pdf 444 KB
02. 02. 2011 Mandátna zmluva - Viera Mikolajová-VV Realing

Viera Mikolajová-VV Realing

pdf 174 KB