Zmluvy

Celkový počet uložených dokumentov: 229
Dátum zverejnenia Názov dokumentu Formát súboru Veľkosť súboru
20. 06. 2011 Poistka číslo 6563681644

Poistenie malých a stredných podnikateľov - poistka číslo 6563681644

pdf 312 KB
08. 06. 2011 Poistná zmluva č. 6 563 681 978

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

pdf 58 KB
08. 06. 2011 Návrh poistnej zmluvy c. 4415029568 pdf 695 KB
08. 06. 2011 Návrh poistnej zmluvy

Kooperativa

pdf 701 KB
07. 06. 2011 Zmluva o výpomoci - Obec Zborov nad Bystricou

Obec Zborov nad Bystricou

pdf 293 KB
03. 06. 2011 Nájomná zmluva - SkyToll, a.s.

SkyToll, a.s.

pdf 3.26 MB
26. 05. 2011 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme č. 11-2007

Slovenská sporiteľňa, a.s.

pdf 60 KB
25. 05. 2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti podľa §50j č. 9/§50j/NS/2011

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

pdf 5.28 MB
24. 05. 2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa §50i č. 21/§50i/2011

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

pdf 5.64 MB
19. 05. 2011 Zmluva o pripojení - benefit

Slovak Telekom, a.s.

pdf 1.23 MB
17. 05. 2011 Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Jarmila Mičianová

Jarmila Mičianová

pdf 279 KB
17. 05. 2011 Poistka číslo 6563298784

Havarijné poistenie motorových vozidiel

pdf 479 KB
09. 05. 2011 Zmluva o pripojeni Magio internet

Slovak Telekom, a.s.

pdf 1.44 MB
21. 04. 2011 Návrh poistnej zmluvy produkt č. 571

Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie motorových vozidiel.

pdf 602 KB
21. 04. 2011 Dodatok č.1 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - súbor pdf 385 KB
19. 04. 2011 Dodatok č. 1 k dohode č. 6/§50i/2011

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

pdf 1.60 MB
18. 04. 2011 Dodatok č. 3 k mandátnej zmluve zo dňa 22.01.2010

Miroslav Šumský-Investav

pdf 60 KB
15. 04. 2011 Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu-výpočtová technika

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

pdf 174 KB
15. 04. 2011 Kúpna zmluva-parcela č. KN C 3755/15 a Kn C 12587/12

Patrik Sedlák

pdf 117 KB
12. 04. 2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby

Vini Corporation, a.s.

pdf 130 KB