Zmluvy

Celkový počet uložených dokumentov: 229
Dátum zverejnenia Názov dokumentu Formát súboru Veľkosť súboru
05. 04. 2012 Zmluva o dielo č. 31/HŽPaZ-17/2012

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

pdf 766 KB
03. 04. 2012 Kúpna zmluva - Volkswagen Transporter

Masnica Roman

pdf 1.18 MB
29. 03. 2012 Nájomná zmluva - Roman Špilák

Roman Špilák

pdf 66 KB
26. 03. 2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny En: 2920.20.5686

Stredoslovenská energetika, a.s.

pdf 2.41 MB
26. 03. 2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny En: 2920.20.5691

Stredoslovenská energetika, a.s.

pdf 2.07 MB
26. 03. 2012 Kúpna zmluva - Peter Jarabica

Kúpna zmluva - Peter Jarabica

pdf 67 KB
26. 03. 2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny En: 2920.20.5683

Stredoslovenská energetika, a.s.

pdf 2.39 MB
26. 03. 2012 Kúpna zmluva - Mária Brandisová

Mária Brandisová

pdf 66 KB
16. 03. 2012 Dodatok č. 1 k dohode č. 125/§51/2012

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

pdf 1.48 MB
16. 03. 2012 Dohoda o spolupráci pri realizácií opatrení na ochranu pred povodňami na vodných tokoch: Bystrica, Krásno,..

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

pdf 1.54 MB
15. 03. 2012 Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce

Okresný súd Čadca

pdf 1.71 MB
15. 03. 2012 Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce - Daniel Ďurčan

Okresný súd Čadca

pdf 2.47 MB
14. 03. 2012 Dodatok k Zmluve o pripojeni - č. zmluvy A2641250

Orange Slovensko, a.s.

pdf 2.28 MB
14. 03. 2012 Dodatok k zmluve o pripojeni - č. zmluvy A0631492

Orange Slovensko, a.s.

pdf 2.23 MB
14. 03. 2012 Dodatok k Zmluve o pripojeni - č. zmluvy A4268353

Orange Slovensko, a.s.

pdf 2.28 MB
10. 03. 2012 Zmluva o prenájme nebytových priestorov - priestory ZŠ Mládežnícka č. 1343

Základná škola Mládežnícka

pdf 1.03 MB
10. 03. 2012 Zmluva o prenájme nebytových priestorov - priestory ZŠ Michálkov č. 613

Základná škola Michálkov

pdf 1.02 MB
10. 03. 2012 Zmluva o prenájme nebytových priestorov - priestory ZŠ s MŠ č. 431

Základná škola s MŠ

pdf 1.03 MB
10. 03. 2012 Zmluva o prenájme nebytových priestorov - priestory ZUŠ č. 167

Základná umelecká škola

pdf 1.04 MB
10. 03. 2012 Zmluva o prenájme nebytových priestorov - predajňa v Zákysučí č. 1528

DASY - Dana Sýkorová

pdf 1.01 MB