Zmluvy

Celkový počet uložených dokumentov: 229
Dátum zverejnenia Názov dokumentu Formát súboru Veľkosť súboru
08. 03. 2012 Dodatok č. 1/2012 k Zmluve č. 1765/2011-program revitalizácie krajiny

Úrad vlády Slovenskej republiky

pdf 1.61 MB
01. 03. 2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Jana Ganderáková

Jana Ganderáková

pdf 1.53 MB
01. 03. 2012 Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve - Ilstav plus, s.r.o.

Ilstav plus, s.r.o.

pdf 279 KB
01. 03. 2012 Zmluva o pripojení č. 1112968189

GTS Slovakia, a.s.

pdf 1.97 MB
01. 03. 2012 Rámcová zmluva - Ing. Daniel Cech

Papiernictvo Cech D

pdf 1.97 MB
24. 02. 2012 Dohoda o spolupráci pri realizácií opatrení na ochranu pred povodňami

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

pdf 1.39 MB
23. 02. 2012 Zmluva o nájme nehnuteľného majetku - parc. č.: CKN 6780/41

Mikroregión Bystrická dolina

pdf 885 KB
22. 02. 2012 Zmluva o uverejnení inzercie č. 3037

Neo Slovakia, s.r.o.

pdf 1.63 MB
22. 02. 2012 Zmluva o uverejnení inzercie

Neo Slovakia, s.r.o.

pdf 759 KB
27. 01. 2012 Zmluva o dielo - Atalian SK, s.r.o.

Atalian SK, s.r.o.

pdf 1.89 MB
15. 01. 2012 Kúpna zmluva KNC 649/1

Štefan Bíro, Eva Bírová, JUDr. Jozef Bíro, Marta Kalinová

pdf 1.24 MB
15. 01. 2012 Kúpna zmluva - rodina Bírová

Štefan Bíro, Eva Bírová, JUDr. Jozef Bíro, Ivan Bíro, Marta Kalinová

pdf 75 KB
13. 01. 2012 Dohoda o ukončení zmluvy o nájme podperných bodov č. 200309290005

Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s.

pdf 876 KB
13. 01. 2012 Zmluva o nájme podperných bodov č. 100202-ZA-04-2012

Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s.

pdf 2.44 MB
03. 01. 2012 Partnerská zmluva - Milówka

Gmina Milówka

pdf 495 KB
02. 01. 2012 Nájomná zmluva - Katarína Kuljovská

Katarína Kuljovská

pdf 67 KB
02. 01. 2012 Nájomná zmluva - Ondrej Masarik

Ondrej Masarik

pdf 66 KB
30. 11. 2011 Zmluva o nájme - Rabaka reklamné panely, s.r.o.

Rabaka reklamné panely, s.r.o.

pdf 2.48 MB
30. 11. 2011 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve v zmysle rozhodnutia V-2996/2011

Enza, s.r.o.

pdf 949 KB
08. 11. 2011 Darovacia zmluva - Eurotech Martin s.r.o.

Eurotech Martin s.r.o.

pdf 730 KB