Zmluvy

Celkový počet uložených dokumentov: 229
Dátum zverejnenia Názov dokumentu Formát súboru Veľkosť súboru
29. 09. 2011 Zmluva o poskytnutí auditórskych služieb - Ing. Elena Fioleková

Ing. Elena Fioleková

pdf 1.24 MB
28. 09. 2011 Darovacia zmluva - Rekon, s.r.o.

Rekon, s.r.o.

pdf 873 KB
28. 09. 2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti podľa §50j č. 22/§50j/NS/2011

Úrad práce, sociálnych vecí a rodina Čadca

pdf 4.94 MB
28. 09. 2011 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe č. 228/§51/2011/ŠR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

pdf 4.09 MB
23. 09. 2011 Poistná zmluva číslo 010 0017473

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

pdf 1.28 MB
05. 09. 2011 Zmluva o dielo č. 01/2011 na zhotovenie projektovej žiadosti

Ing. Zuzana Žideková

pdf 488 KB
05. 09. 2011 Zmluva o dielo - Činnosti zabezpečujúcej dotazníkový prieskum informovanosti obyvateľov

GB Consult, s.r.o.

pdf 375 KB
05. 09. 2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 31/017/10

Dexia banka Slovensko a.s.

pdf 54 KB
05. 09. 2011 Zmluva o poskytnutí auditórských služieb

Ing. Elena Fioleková

pdf 1.32 MB
31. 08. 2011 Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 6.5.2010

Eraclea, s.r.o.

pdf 63 KB
22. 08. 2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere(B) č. 31/012/10

Dexia banka Slovensko, a.s.

pdf 94 KB
22. 08. 2011 Dodatok č. 6 k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 31/001/09

Dexia banka Slovensko, a.s.

pdf 127 KB
16. 08. 2011 Mandátna zmluva - Miroslav Šumský-INVESTAV zo dňa 16.08.2011

Miroslav Šumský - INVESTAV

pdf 290 KB
27. 07. 2011 Zmluva o dielo - Mária Ščuryová-MAGMA zo dňa 27.07.2011

Mária Ščuryová-MAGMA

pdf 175 KB
18. 07. 2011 Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru č. 502/305/2011

Štátny fond rozvoja bývania

pdf 1.20 MB
18. 07. 2011 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č 31/003/11

Dexia banka Slovensko, a.s.

pdf 240 KB
15. 07. 2011 Kúpna zmluva - Enza, s.r.o.

Enza, s.r.o.

pdf 69 KB
22. 06. 2011 Zmluva č. 0055/PRB/2011 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomnych bytov

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

pdf 617 KB
22. 06. 2011 Zmluva č. 0054/PRB/2011 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomnych bytov

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

pdf 426 KB
20. 06. 2011 Poistka číslo 6563681978 pdf 307 KB