Zmluvy

Celkový počet uložených dokumentov: 229
Dátum zverejnenia Názov dokumentu Formát súboru Veľkosť súboru
10. 10. 2012 Dodatok č. 2 k zmluve o úvere č. 149/AUOC/12

Slovenská sporiteľňa, a.s.

pdf 2.21 MB
10. 10. 2012 Zmluva o zriadení záložného práva a Mandátna zmluva č. 149/AUOC/12-ZZ/2

Slovenská sporiteľňa, a.s.

pdf 7.20 MB
03. 10. 2012 Dodatok č. 2 k dohode č. 8-§50j-2012

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

pdf 332 KB
03. 10. 2012 Dohoda č. 319-§51-2012

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

pdf 2.06 MB
28. 09. 2012 Nájomná zmluva - JM Tech, s.r.o.

JM Tech, s.r.o.

pdf 2.05 MB
28. 09. 2012 Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č.2-2012

Ing, Zuzana Žideková

pdf 815 KB
26. 09. 2012 Zmluva o zabezpečení služieb a činností pri zbere a zneškodňovaní komunálneho odpadu a separovanom zbere - Obec Klubina

Obec Klubina

pdf 1.69 MB
26. 09. 2012 Dohoda č. 199/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

pdf 4.43 MB
12. 09. 2012 Dodatok č. 7 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 31-001-09

Prima banka Slovensko, a.s.

pdf 1.51 MB
12. 09. 2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 31-017-10

Prima banka Slovensko, a.s.

pdf 1.70 MB
04. 09. 2012 Zmluva o zabezpečení služieb a činností pri zbere a zneškodňovaní komunálneho odpadu a separovanom zbere - Obec Dunajov

Obec Dunajov

pdf 1.71 MB
24. 08. 2012 Zmluva o dielo - Kalinov odvodenenie

Ekostav Oščadnica, s.r.o.

pdf 2.15 MB
23. 08. 2012 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí audítorskych služieb - Ing. Daniela Cibulová

Ing. Daniela Cibulová

pdf 610 KB
23. 08. 2012 Zmluva o poskytnutí audítorskych služieb - Ing. Daniela Cibulová

Ing. Cibulová Daniela

pdf 1.49 MB
21. 08. 2012 Dodatok č. 1 k dohode č. 8-§50j-2012

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

pdf 337 KB
20. 08. 2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 149-AUOC-12

Slovenská sporiteľňa, a.s.

pdf 2.62 MB
03. 08. 2012 Mandátna zmluva-verejné obstarávanie-elektrina

TENDER & Consulting, s.r.o.

pdf 132 KB
03. 08. 2012 Mandátna zmluva-verejné obstarávanie-plyn

TENDER & Consulting, s.r.o.

pdf 132 KB
01. 08. 2012 Zmluva o dielo na poskytnutie technickej služby č. 1-11-2012

Jozef Maslík-Esos

pdf 797 KB
01. 08. 2012 Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Ladislav Kašuba a Janka Kašubová

Ladislav Kašuba a Janka Kašubová

pdf 83 KB