Zmluvy

Celkový počet uložených dokumentov: 203
Dátum zverejnenia Názov dokumentu Formát súboru Veľkosť súboru
05. 11. 2015 Zmluva EX-1396/2015

Na základe exekučného titulu - platobný rozkaz č. 4C/68/2015 zo dňa 12.3.2015 vydaného Okresným súdom Čadca, ktorým sa ukladá povinnému: Marián Chlebek

pdf 380 KB
02. 11. 2015 Zmluva o dielo 01/2015

Objednávateľ objednáva u Zhotoviteľa „ Obnova bytovej budovy - Bytový dom č. 1020, ul. l.mája, Krásno nad Kysucou“ - podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

pdf 279 KB
27. 10. 2015 ZMLUVA O DIELO číslo: 1/2015

ZMLUVOU sa POSKYTOVATEĽ zaväzuje vykonať práce na bytovom dome č. 1160, Ul. Lesnícka v Krásne nad Kysucou podľa ponuky zo dňa 26.6.2015, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy vo výške 10 024,07 €. a) Maľovanie spoločných priestorov vo vchode 1,2,3 b) Výmena podlahových krytín na schodištiach vo vchode 1,2,3.

pdf 843 KB
26. 10. 2015 Zmluva o vykonaní exekúcie

Na základe exekučného titulu - platobný rozkaz č. 4C/68/2015 zo dňa 12.3.2015 vydaného Okresným súdom Čadca, ktorým sa ukladá povinnému: Marián Chiebek, Kalinov 1407, Krásno nad Kysucou

pdf 380 KB
20. 10. 2015 Zmluva EX-1397/2015

Na základe exekučného titulu - platobný rozkaz č. 10C/27/2015 zo dňa 12.3.2015 vydaného Okresným súdom Čadca, ktorým sa ukladá povinnému: Viera Komárová

pdf 384 KB
16. 10. 2015 Zmluva o vykonaní exekúcie 16.10.

Na základe exekučného titulu - platobný rozkaz č. 10C/27/2015 zo dňa 12.3.2015 vydaného Okresným súdom Čadca, ktorým sa ukladá povinnému: Viera Komárová, 1. mája 1499/3, Krásno nad Kysucou

pdf 70 KB
01. 09. 2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov-NOI Montage s.r.o.

NOI Montage s.r.o.

pdf 7.42 MB
24. 08. 2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov-Miroslav Tomek

Miroslav Tomek

pdf 558 KB
06. 07. 2015 Zmluva o dielo-FB Projekt

FB Projekt Ing. František Byrtus

pdf 352 KB
29. 06. 2015 Zmluva o dielo č. 1-2015

Hems, s.r.o.

pdf 578 KB
01. 06. 2015 Mandátna zmluva-Šulgan Peter

Šulgan Peter

pdf 423 KB
24. 04. 2015 Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov

Kodas Žilina, a.s.

pdf 1001 KB
09. 03. 2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 4-2013

Ministerstvo Vnútra SR

pdf 199 KB
20. 02. 2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 1-2011

Okresné stavebné bytové družstvo

pdf 235 KB
11. 02. 2015 Zmluva o dielo č. 15-071

Techem, s.r.o.

pdf 905 KB
11. 02. 2015 Zmluva o dielo č. 15-072

Techem, s.r.o.

pdf 1.02 MB
22. 12. 2014 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. SC2014-128-Krasbyt

MET Slovakia, a.s.

pdf 316 KB
15. 12. 2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-1-14381314382

Slovak Telekom, a.s.

pdf 1.64 MB
15. 12. 2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-1-14381431628

Slovak Telekom, a.s.

pdf 1.17 MB
01. 12. 2014 Zmluva o nájme NP-Beničiačová-Anastázia

Anastázia Beniačová

pdf 533 KB