Zmluvy

Celkový počet uložených dokumentov: 218
Dátum zverejnenia Názov dokumentu Formát súboru Veľkosť súboru
22. 09. 2014 Zmluva č. 1-2014

Milan Grajciar

pdf 1010 KB
02. 09. 2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov-BrainyJAM,s.r.o.

BrainyJAM, s.r.o.

pdf 570 KB
17. 06. 2014 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 4-2013

Ministerstvo vnútra SR

pdf 5.62 MB
02. 05. 2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Hant Stredné Kysuce, s.r.o.

Hant Stredné Kysuce, s.r.o.

pdf 3.17 MB
19. 03. 2014 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb-Ing. Blažeková Viera

Ing. Blažeková Viera

pdf 7.59 MB
01. 02. 2014 Zmluva o nájme č.2

Prenajímateľ má v správe nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou - Zdravotné stredisko nachádzajúcej sa v katastrálnom území Krásno nad Kysucou č.súpisné 1710 zapísaný na ĽV č. 5687 a je na základe Mandátnej zmluvy Mesta Krásno nad Kysucou oprávnený dať do nájmu nebytové priestory tam nachádzajúce sa..

pdf 146 KB
07. 01. 2014 Zmluva o dielo - Prelmont-elektro,s.r.o.

Prelmont-elektro,s.r.o.

pdf 2.95 MB
01. 01. 2014 Zmluva o poskytovaní energetickej služby č. 001-2010

Materská škola Lesnícka 1370

pdf 4.42 MB
31. 12. 2013 Zmluva o dielo č. 14-019

Techem, s.r.o.

pdf 4.99 MB
20. 12. 2013 Dohoda o vzájomnom započítaní záväzkov a pohľadávok

Mesto Krásno nad Kysucou

pdf 1.07 MB
04. 10. 2013 Servisná zmluva č. EPS 00313

Energy Pro, s.r.o.

pdf 1.02 MB
24. 07. 2013 Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke plynu č. 12120227

Elgas, s.r.o.

pdf 1.58 MB
25. 06. 2013 Zmluva o poradenstve v oblasti energetiky-IDJ,s.r.o.

IDJ s.r.o.

pdf 391 KB
19. 06. 2013 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí balíka produktov a služieb pre Podnikateľov

Slovenská sporiteľňa, a. s.

pdf 2.28 MB
02. 05. 2013 Zmluva o nájme-Emil Čimbora pdf 2.52 MB
17. 04. 2013 Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb-Ing. Viera Blažeková

Ing. Viera Blažeková

pdf 3.71 MB
21. 03. 2013 Zmluva o uverejnení inzercie

Mediatel, s.r.o.

pdf 4.49 MB
14. 01. 2013 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny-EN-2920-2013-1147

Stredoslovenská energetika, a.s.

pdf 214 KB
14. 01. 2013 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny-EN-2920-2013-1113

Stredoslovenská energetika, a.s.

pdf 213 KB
14. 01. 2013 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny-EN-2920-2013-1140

Stredoslovenská energetika, a.s.

pdf 214 KB