Zmluvy

Celkový počet uložených dokumentov: 218
Dátum zverejnenia Názov dokumentu Formát súboru Veľkosť súboru
16. 10. 2015 Zmluva o vykonaní exekúcie 16.10.

Na základe exekučného titulu - platobný rozkaz č. 10C/27/2015 zo dňa 12.3.2015 vydaného Okresným súdom Čadca, ktorým sa ukladá povinnému: Viera Komárová, 1. mája 1499/3, Krásno nad Kysucou

pdf 70 KB
01. 09. 2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov-NOI Montage s.r.o.

NOI Montage s.r.o.

pdf 7.42 MB
24. 08. 2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov-Miroslav Tomek

Miroslav Tomek

pdf 558 KB
06. 07. 2015 Zmluva o dielo-FB Projekt

FB Projekt Ing. František Byrtus

pdf 352 KB
29. 06. 2015 Zmluva o dielo č. 1-2015

Hems, s.r.o.

pdf 578 KB
01. 06. 2015 Mandátna zmluva-Šulgan Peter

Šulgan Peter

pdf 423 KB
24. 04. 2015 Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov

Kodas Žilina, a.s.

pdf 1001 KB
09. 03. 2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 4-2013

Ministerstvo Vnútra SR

pdf 199 KB
20. 02. 2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 1-2011

Okresné stavebné bytové družstvo

pdf 235 KB
11. 02. 2015 Zmluva o dielo č. 15-071

Techem, s.r.o.

pdf 905 KB
11. 02. 2015 Zmluva o dielo č. 15-072

Techem, s.r.o.

pdf 1.02 MB
22. 12. 2014 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. SC2014-128-Krasbyt

MET Slovakia, a.s.

pdf 316 KB
15. 12. 2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-1-14381314382

Slovak Telekom, a.s.

pdf 1.64 MB
15. 12. 2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-1-14381431628

Slovak Telekom, a.s.

pdf 1.17 MB
01. 12. 2014 Zmluva o nájme NP-Beničiačová-Anastázia

Anastázia Beniačová

pdf 533 KB
30. 11. 2014 Zmluva o dielo č. 1-2014

Spoločenstvo vlastníkov bytov

pdf 420 KB
20. 11. 2014 Zmluva o dielo č.01/10/2014

Predmetom tejto Zmluvy je: a) Záväzok Zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa Dielo v zmysle v ČI. II. tejto Zmluvy ( ďalej len „Dielo“ ) a zároveň, b) Záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú Cenu za Dielo v zmysle ČI. IV. tejto Zmluvy (ďalej len „Cena za Dielo“) a zároveň, c) Úprava ďalších vzájomných právnych vzťahov zúčastnených zmluvných strán v súvislosti s vykonaním Diela podľa tejto Zmluvy.

pdf 465 KB
11. 11. 2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o nadriadenosti záväzku voči banke zo dňa 11.11.2010

Slovenská sporiteľňa, a.s.

pdf 378 KB
01. 10. 2014 Zmluva o výkone správy-MUDr. Peter Zapletal

MUDr. Peter Zapletal

pdf 1.12 MB
01. 10. 2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov-MDDr. Elena Machynová

MDDr. Elena Machynová

pdf 840 KB