Zmluvy

Celkový počet uložených dokumentov: 229
Dátum zverejnenia Názov dokumentu Formát súboru Veľkosť súboru
01. 03. 2020 Zmluva o nájme nebytových priestoroch - Hájková

Touto zmluvou prenecháva prenajímateľ nájomcovi do nájmu nebytové priestory, aby ich nájomca užíval a riadne platil odplatu prenajímateľovi na základe výpočtového listu - Príloha č. 1

pdf 183 KB
28. 02. 2013 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 12.10.2007

Dana Sýkorová

pdf 454 KB
28. 02. 2013 Nájomná zmluva - Helena Drábová

Helena Drábová

pdf 67 KB
28. 02. 2013 Dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 3.2.2005 - Jaroslav Maslík

Jaroslav Maslík

pdf 61 KB
25. 02. 2013 Špecifikácia Služby / Dodatok zmluvy o pripojení SV02

GTS Slovakia, s.r.o.

pdf 77 KB
25. 02. 2013 Špecifikácia Služby / Dodatok zmluvy o pripojení SV04

GTS Slovakia, s.r.o.

pdf 77 KB
25. 02. 2013 Špecifikácia Služby / Dodatok zmluvy o pripojení SV01

GTS Slovakia, s.r.o.

pdf 77 KB
25. 02. 2013 Špecifikácia Služby / Dodatok zmluvy o pripojení SV03

GTS Slovakia, s.r.o.

pdf 77 KB
25. 02. 2013 Špecifikácia Služby / Dodatok zmluvy o pripojení SV05

GTS Slovakia, s.r.o.

pdf 78 KB
25. 02. 2013 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 0062013BBML815

GTS Slovakia, s.r.o.

pdf 103 KB
22. 02. 2013 Dohoda o spolupraci pri realizácii opatreni na ochranu pred povodňami 2013-2

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

pdf 625 KB
22. 02. 2013 Dohoda o spolupraci pri realizácii opatreni na ochranu pred povodňami 2013-1

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

pdf 682 KB
20. 02. 2013 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 5720057322

Generali Slovensko poisťovňa, a.s.,

pdf 4.65 MB
12. 02. 2013 Poistná zmluva č. 5720057322

Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

pdf 5.17 MB
04. 02. 2013 Mandátna zmluva - Filová Michala

Filová Michala

pdf 78 KB
04. 02. 2013 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. zmluvy A6779730

Orange Slovensko, a.s.

pdf 4.74 MB
31. 01. 2013 Poistná zmluva č. 0208016366

Kooperativa poisťovňa, a.s.

pdf 2.61 MB
31. 01. 2013 Dohoda č. 2-§52-2013-np-v-2

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

pdf 3.29 MB
31. 01. 2013 Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Orange Slovensko, a.s.

pdf 1.22 MB
31. 01. 2013 Zmluva o poskytovaní komunikačnej služby

Orange Slovensko, a.s.

pdf 3.54 MB